CWT Kaleva Travelin rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:
CWT Kaleva Travel
Työpajankatu 9 D
00580 Helsinki
Puh. 0205 615 615
Fax 020 615 555
sähköposti info@kalevatravel.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
CWT Kaleva Travel
Viestintä
Työpajankatu 9 D
00580 Helsinki
Puh. 0205 615 615
sähköposti viestinta@kalevatravel.fi

Rekisterin nimi:
CWT Kaleva Travelin asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakaspalvelun ja asiakassuhteiden hoito. Rekisterin käyttötarkoituksia ovat rekisteröityneiden henkilöiden henkilötietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakaspalvelun ja asiakassuhteiden hoitaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka rekisteröity antaa täyttäessään rekisteröintilomakkeen. Näitä tietoja ovat nimi- ja yhteystiedot sekä tiedot asiakkaiden varaamista ja maksamista tuotteista ja palveluista.

Säännön mukaiset tietolähteet:
Tietoja saadaan sekä rekisterin pitäjän oman toiminnan kautta että asiakkaiden antamalla suostumuksella

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisteri säilytetään salasanoin suojatuilla palvelimilla, jolloin niihin ei pääse käsiksi kukaan muu kuin rekisteristä vastaava Kaleva Travelin nimetyt henkilöt. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luokitella salaisiksi.

Tietojen korjaaminen
Tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti, tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjauspyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen: CWT Kaleva Travel, Viestintä, Ruoholahdenkatu 23, 00180 Helsinki, Puh. 0205 615 615, sähköposti viestinta@kalevatravel.fi

Tietojen poistaminen ja muut mahdolliset oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.